Nekretnine

Bolja organizacija poslovanja moguća je uz softver i mobilnu aplikaciju

Mobilna aplikacija Dimedia nekretnine

Efikasna organizacija poslovanja od značajne je važnosti za poslovni uspjeh, a uspjeh organizacije poslovnih procesa uvelike ovisi o izboru kvalitetnog poslovnog softvera i mobilne aplikacije.

Dobar poslovni softver je onaj koji je pouzdan, intuitivan i jednostavan za korištenje te odgovara vašim potrebama. Osim toga, mobilnost i dostupnost potrebnih poslovnih podataka važan su čimbenik efikasnijeg poslovanja. Upravo zbog toga mobilna aplikacija koja nadopunjuje softver i omogućuje vam pristup svim potrebnim informacijama bez obzira na to gdje se vi nalazili trebao bi biti važan faktor pri donošenju odluke o izboru softvera kojeg ćete koristiti u vašem poslovanju.

Poslujete li na tržištu nekretnina, mobilnost i fleksibilnost u svakodnevnom poslovanju od presudne su važnosti za uspješnu realizaciju posredovanja. Razumijevajući izazove s kojima se agenti i agencije za nekretnine svakodnevno suočavaju Dimedia nekretnine softver i mobilna aplikacija pružaju brojne funkcionalnosti koje olakšavaju agentima za nekretnine svakodnevno poslovanje, od organizacije svakodnevnih aktivnosti, vođenja detaljne evidencije kontakta i nekretnina pa sve do jednostavnijeg provođenja zakonski propisanih evidencija.

Dimedia nekretnine softver za agencije za nekretnine dostupan je u 3 različite verzije u skladu s potrebama vaše agencije. Sve verzije softvera nude velik broj funkcionalnosti neophodnih za poslovanje agencije za nekretnine. Omogućuju efikasnu organizaciju rada, uštedu vremena te postizanje maksimalne učinkovitosti. Uz odabranu verziju programa bit ćete u mogućnosti brzo i jednostavno upravljati poslovnim procesima vaše agencije za nekretnine.

 

Upravljanje nekretninama iz vaše ponude

Softver Dimedia nekretnine omogućuje vam vođenje pregledne i detaljne evidencije nekretnina. Prilikom unosa nekretnine u softver imate priliku definirati profil nekretnine te unijeti sve podatke o nekretnini i vlasniku.

Prilikom unosa podataka o vlasniku, ako vlasnik postoji u bazi vaših kontakta, softver će ga prepoznati nakon unosa nekoliko početnih slova te vam ponuditi mogućnost automatskog popunjavanja ostalih polja. Ako vlasnik nije u evidenciji kontakata, nakon unosa podataka o njemu softver će ga automatski evidentirati u bazu kontakata.

Uz podatke o nekretnini i vlasniku u Dimedia nekretnine softver možete unijeti bilješke o nekretnini, prikaz na karti, fotografije, virtualne šetnje, tlocrte te druge popratne dokumente. Tako ćete uvijek imati potpunu evidenciju nekretnina iz ponude, a uz pomoć kreiranih profila nekretnina i profila kontakta softver će za vas uparivati nekretnine iz ponude s potražnjom kontakta.

Opis nekretnine iz softvera sinkronizira se s web stranicom vaše agencije te portalima za oglašavanje. Stoga se potrudite da u njemu kvalitetno opišete nekretninu. Fotografije, video materijali, virtualne šetnje i tlocrti uneseni u softver također se sinkroniziraju za prikaz na web stranici i portalima za oglašavanje, bez potrebe za dodatnim ručnim unosom.

Mobilna aplikacija Dimedia nekretnine PRO omogućuje vam da u svakom trenu, bez obzira na to gdje se nalazite pristupite svim podacima o nekretninama, uređujete ih, dodajte nove nekretnine te šaljete ponude.

Slika 1: Unos podataka o nekretninama u softver Dimedia nekretnine

Dimedia nekretnine, unos nekretnina

 

Evidencija i profili kontakta

Kako biste uvijek imali pristup svim podacima o vašim klijentima evidentirajte ih u softveru Dimedia nekretnine.

Prilikom unosa novog kontakta otvara vam se detaljni obrazac u koji možete upisati sve podatke o klijentu. Nakon spremanja podataka o kontaktu možete definirati profil kontakta. Profili kontakta omogućuju vam da definirate interes kontakta odnosno način posredovanja (kupnja, prodaja, najam, iznajmljivanje). Ukoliko pojedini kontakt ima više interesa možete kreirati više profila, primjerice kupnja i najam.

Prema kreiranim profilima softver vrši automatsko uparivanje nekretnina i kontakta što za vaš znači veliku uštedu vremena s obzirom na to da ne morate sami pregledavati i tražiti prikladne nekretnine za svaki pojedini kontakt.

Softver automatski prepoznaje podatke upisane uz nekretnine u ponudi i povezuje ih s podacima upisanim uz profile kontakta te vam prikazuje broj uparenih nekretnina koje odgovaraju potražnji klijenata.

Na raspolaganju vam je opcija „Automatsko slanje ponuda“. Odabirom ove opcije softver automatski kreira i šalje ponude na e-mail adrese uparenih kontakta.

Potpuna evidencija kontakta upisanih u Dimedia nekretnine softver uvijek vam je pri ruci u mobilnoj aplikaciji Dimedia nekretnine PRO.

Slika 2: Unos podataka o kontaktima u softver Dimedia nekretnine

Unos podataka o kontaktima, Dimedia nekretnine

 

Provođenje dubinske analize i vođenje posredničkog dnevnika

Budući da je ulaganje u nekretnine čest oblik pranja novca agencije za nekretnine zakonski su obavezne provoditi mjere sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Procjena rizika provodi se prema obrascima prilagođenim agencijama za nekretnine. Obrazac sadrži pitanja koja se odnose na osnovne vrste rizika: rizik stranke, geografski rizik, rizik transakcije i rizik usluge. Na osnovu provedene analize rizika stranka se svrstava u kategorije niskog, srednjeg i visokog rizika.

 

Dubinska analiza

U sklopu softvera Dimedia nekretnine razvijena je funkcionalnost dubinska analiza koja agentima za nekretnine uvelike olakšava poštivanje zakonskih obaveza.

Dubinsku analizu jednostavno možete izraditi u softveru Dimedia nekretnine. Ovisno o odgovorima na pitanja softver automatski određuje stupanj rizičnosti. Osim standardnih pitanja koja obrazac već sadrži možete sami određivati pitanja za procjenu rizika. Za svakog klijenta možete izraditi više dubinskih analiza ovisno o vašim potrebama.

Sve izrađene dubinske analize ostaju pohranjene u programu Dimedia nekretnine te im možete pristupiti i ispisati ih kad god vam je to potrebno.

Softver vam omogućuje izradu dubinske analize za sve upisane klijente, a prilikom kreiranja dubinske analize traženi podaci o klijentu automatski se popunjavanju podacima koji su evidentirani u softveru.

 

Posrednički dnevnik

Posrednički dnevnik još je jedna zakonom propisana obaveza agencija za nekretnine. Agencije za nekretnine dužne su voditi posrednički dnevnik te izdavati posredničke listove za transakcije u prometu nekretninama u kojima su posredovale. Također su dužne navedenu evidenciju dati na uvid predstavnicima nadležnih tijela na njihov zahtjev. Zakon propisuje nužne elemente koje mora sadržavati posrednički dnevnik, a može se voditi i u elektroničkom obliku.

Pri realizaciji posredovanja, posrednički dnevnik u softveru Dimedia nekretnine se automatski popunjava svim propisanim podacima, što vam osigurava poštivanje zakonskih odredbi bez potrebe za ručnim unosom podataka. Softver evidentira promjene vezane uz svaku pojedinu nekretninu te u posrednički dnevnik pohranjuje vezanu dokumentaciju.

Posrednički dnevnik i posrednički list moguće je jednostavno preuzeti i ispisati.

Slika 3: Posrednički list u softveru Dimedia nekretnine

Posrednički dnevnik, Dimedia nekretnine

 

Mobilna aplikacija koja nadopunjuje softver

Mobilna aplikacija Dimedia nekretnine PRO razvijena je kako bi vam omogućila pristup svim za poslovanje važnim podacima i kada niste za uredskim stolom.

Dimedia nekretnine PRO je mobilna aplikacija namijenjena agencijama za nekretnine koje koriste Dimedia nekretnine softver. Ova mobilna aplikacija agentima za nekretnine omogućava jednostavan pristup važnim informacijama i kada su na terenu.

Također, agenti koji koriste mobilnu aplikaciju Dimedia nekretnine PRO imaju manje propuštenih prilika za prodaju budući da uz pomoć aplikacije mogu jednostavno poslati ponude za nekretnine te kontaktirati klijente.

Dimedia nekretnine potpuno je rješenje za agencije za nekretnine koje žele bolje organizirati i ubrzati svoje svakodnevne poslovne procese te je jedini program na regionalnom tržištu koji uz softver nudi i povezanu mobilnu aplikaciju.

Dimedia nekretnine softver i mobilnu aplikaciju možete isprobati potpuno besplatno. 

Prijavite se na demo verziju softvera: www.dimedianekretnine.com/prijava-za-demo

Mobilnu aplikaciju preuzmite na:

Dimedia nekretnine mobilna aplikacija, App Store

Dimedia nekretnine mobilna aplikacija, Google Play