SEO optimizacija

Pronađite prave ključne riječi i osvojite tražitelje nekretnina

Istraživanje ključnih riječi

Ključne riječi predstavljaju okosnicu web stranice i cjelokupnog sadržaja na njoj. O pravilnom izboru ključnih riječi ovisi hoće li se ona pojaviti pred vašim potencijalnim klijentima ili ne. Sav trud i financijska sredstva uložena u izradu web stranice vaše agencije za nekretnine bit će uzalud ako ona ne bude vidljiva na tražilicama.

Ono što nije na Googleu kao da i ne postoji, a da bi web stranica ostvarila vidljivost na tražilicama njeno samo postojanje nije dovoljno. Danas više gotovo da i ne postoji agencija za nekretnine koja nema web stranicu. Upravo zbog sve veće konkurencije na tražilicama nameće se potreba za isticanjem.

Pravilan izbor ključnih riječi na kojima ćete graditi vašu SEO strategiju može biti presudan za ostvarivanje bolje vidljivosti na tražilicama. Upravo zbog toga, procesu otkrivanja ključnih riječi treba pristupiti vrlo ozbiljno.

Istraživanje ključnih riječi zahtjevan je zadatak o kojem ovisi hoće li se vaša web stranica pojaviti u rezultatima pretrage korisnika ili ne. Planiranje i odabir pravih ključnih riječi ne smije se temeljiti na pretpostavkama. Kako biste saznali koje riječi korisnici zaista upisuju u tražilicu da bi pronašli nekretnine koje nudite odvojite određeno vrijeme i posvetite ga istraživanju.

 

Zašto je istraživanje ključnih riječi toliko važno?

Da bi pronašli nekretnine ili usluge koje nudite korisnici u tražilice upisuju određene riječi i pojmove. Cilj istraživanja ključnih riječi je otkriti točno koje kako biste oko njih izgradili sadržaj vašeg weba. Odabrane ključne riječi definiraju sadržaj web stranice vaše agencije za nekretnine i omogućuju da se upravo ona pojavi u rezultatima pretrage korisnika.

Ključna riječ je zapravo riječ, odnosno pojam koji najbolje opisuje sadržaj na određenoj web stranici. Pri provođenju istraživanja ključnih riječi vaš je zadatak otkriti koje su ključne riječi koje korisnici pretražuju najrelevantnije za ponudu vaše agencije te nakon toga planiranim SEO aktivnostima optimizirati web stanicu kako bi za njih postigla visoku poziciju na tražilicama.

Sve veća online konkurencija među agencijama za posredovanje nekretninama dovodi do zaoštravanja borbe za visoke pozicije na tražilicama. Definiranje liste pravih ključnih riječi predstavlja temelj SEO strategije. Riječi koje vaši potencijalni klijenti koriste tijekom pretrage tražilaca u procesu kupoprodaje nekretnina su riječi koje trebate u targetirati sadržaju vaše web stranice. Za određene ključne riječi možete optimizirati pojedine podstranice, blog postove i opise nekretnina.

Iako se ključne riječi vezane uz nekretnine vama mogu činiti logičnima, nemojte napraviti kobnu pogrešku i odabrati ključne riječi bez provođenja istraživanja. Vaša upućenost u temu i vladanje stručnim terminima može vas udaljiti od stvarne pretrage korisnika. Kod istraživanja ključnih riječi zamislite se u „koži“ korisnika i zaboravite stručne pojmove kojima se vi svakodnevno koristite. Izbor ključnih riječi mora odgovarati pojmovima koje korisnici zaista pretražuju, a ne stručnim terminima.

Ostvarivanjem više pozicije na tražilicama imate priliku privući veći broj kvalitetnih leadova na web strancu vaše agencije za nekretnine te ih pretvoriti u vaše klijente. Što bolje ključne riječi odgovaraju pretrazi korisnika to je vjerojatnije da će im se vaša web stranica prikazati u rezultatima.

Jedan od ciljeva istraživanja ključnih riječi trebao bi biti pronalazak pojmova i fraza koje ljudi zaista pretražuju, a koje nisu toliko konkurentne. Neke ključne riječi vama se mogu činiti kao logičan izbor, a vašim korisnicima mogu biti potpuno irelevantne ili čak nepoznate. Stručni pojmovi i žargon mogu biti loše ključne riječi.

Primjerice, vlasnik poslovne nekretnine želi ju dati u zakup te traži agenciju za posredovanje. Vrlo je vjerojatno da će on u svojoj pretrazi koristi izraze koje koristi u svakodnevnom govoru pa će njegova pretraga otprilike glasiti: davanje lokala u najam preko agencije za nekretnine. U skladu s tim podstranica na vašem webu koja sadrži informacije o usluzi posredovanja pri davanju u zakup poslovnih nekretnina trebala bi biti optimizirana za pojmove: najam i agencija za nekretnine, premda to nisu stručni pojmovi koje koristite u poslovanju.

No, pojmove poput: posredovanje pri davanju u zakup poslovnih nekretnina i agencija za posredovanje u prometu nekretnina pojmovi su koje prosječni korisnici vrlo vjerojatno neće tražiti. Što znači da ako optimizirate web stranicu za takve ključne riječi ona neće odgovarati pretrazi korisnika i neće se pojaviti u rezultatima tražilica.

S druge strane postoje ključne riječi koje imaju velik broj pretraga što znači da ćete se za njih morati boriti s velikim brojem drugih web stranica i jačim konkurentima. Umjesto da se nadmećete s jakim oglašivačima poput vodećih oglasnika i portala za oglašavanje nekretnina na vašem području, odaberite manje konkurentne, ali za vas relevantne ključne riječi.

Prodaja nekretnina ili prodaja nekretnina Zagreb primjer su ključnih riječi koje možda i nisu najbolji izbor. Premda su relevantne za vaše poslovanje i vašu ponudu, bavite se prodajom nekretnina te nudite nekretnine u Zagrebu, za njih se natječe velik broj agencija i vodeći portali. Što znači da će se vaša web stranica prikazati među velikim brojem rezultata. Visoko konkurentne ključne riječi imaju manju stopu konverzije. Zbog svoje općenitosti neće privući prave korisnike. Dakle, kod izbora ključnih riječi nije važno jesu li one popularne, već jesu li popularne među pravim ljudima.

U potrazi za manje konkurentnim ključnim riječima istražite takozvane ključne riječi dugog repa (long tail keywords). To su pojmovi koji su manje konkurentni i generiraju veći broj kvalitetnih leadova. Radi se o pojmovima koji nisu toliko popularni, ali imaju značajan volumen pretrage korisnika koji su zainteresirani upravo za vašu ponudu. Te su ključne riječi duže i specifičnije od prosječnih te pomoću njih možete postići bolju poziciju u rezultatima pretraživanja.

Najbolji pristup strateškom planiranju ključnih riječi je kombinacija primarnih ključnih riječi koje imaju veći volumen pretraga te specifičnih pojmova.

No, kako otkriti koje riječi i pojmove korisnici pretražuju? Provođenjem istraživanja ključnih riječi.

 

Kako provesti istraživanje ključnih riječi za agencije za nekretnine

Da biste uspješno proveli istraživanje ključnih riječi i donijeli odluku o tome koje ćete koristiti važno je razumjeti strukturu ključnih riječi i pojmova. Najjednostavnije rečeno, ključne riječi su riječi koje korisnici upisuju u tražilice kako bi pronašli ono što nudite.

Online konkurencija među agencijama za nekretnine iz dana u dan postaje sve veća. Konkuriranje za online vidljivost znači otkrivanje riječi i terminologije koju korisnici upotrebljavaju prilikom potrage za nekretninama.

Da bi ključne riječi privukle prave korisnike i ostvarile konverzije moraju zadovoljiti nekoliko uvjeta. Prosječna ključna riječ, odnosno fraza sastoji se od dvije do četiri riječi te uključuje samo važne termine. Za posredovanje nekretninama lokacija je važan faktor, stoga bi ključna fraza trebala uključivati i taj element. Uz informacije o lokaciji važno u ključnu riječ uključiti i informaciju o tipu nekretnine npr: kuća, stan, zemljište i sl.

 

Metodologija provođenja istraživanja ključnih riječi

Prvi korak provođenja istraživanja ključnih riječi je definiranje riječi i pojmova koji su relevantni za vaše poslovanje. Ovaj korak sastoji se od otkrivanja riječi koje korisnici upisuju u tražilice kako bi pronašli ono što nudite.

Prvo mjesto na kojem možete otkriti što korisnici pretražuju je sama Google tražilica. Počnete li u nju upisivati pojam koji vas zanima tražilica će vam sama predložili povezane najčešće pretraživane pojmove. Upravo neki od njih mogu biti ključne riječi za koje biste trebali optimizirati web stranicu vaše agencije za nekretnine.Istraživanje ključnih riječi

Također, ideje za ključne riječi možete pronaći u povezanim pretrage na dnu stranice s rezultatima pretraga na Googleu.  Povezana pretraživanjaSastavite listu potencijalnih ključnih riječi za koje želite optimizirati web stranicu vaše agencije za nekretnine, u nju uključite vlastite ideje i Google prijedloge. Nakon što ste popisali sve ključne riječi i pojmove koje smatrate relevantnim za sadržaj na vašoj web stranci vrijeme da otkrijte koje bi bilo najbolje koristiti.

Alat kreiran upravo za istraživanje i planiranje ključnih riječi, Google Ads Keyword planner, dostupan vam je u sklopu Google Ads računa. Ovaj je alat jednostavan za korištenje i pruža niz korisnih informacija. Listu željenih ključnih riječi unesite u alat kako biste dobili opseg pretraživanja, konkurentnost i predviđanja.

Keyword planner - ključne riječi

 

Keyword planner - ključne riječi

 

Google Trends je alat koji vam omogućuje da saznate što ljudi diljem svijeta pretražuju. Tako možete otkriti koje su najpopularnije pretrage na vašem tržištu, ali i usporediti volumen pretrage određenih ključnih riječi te zaključiti koje je bolje koristiti.

Google Trends - ključne riječi

Kako donijeti odluku o tome koje ključne riječi koristiti?

Nakon što ste proveli istraživanje ključnih riječi, vrijeme je za donošenje odluke o tome na kojim ključnim riječima graditi vašu SEO strategiju.

Strukturu ključnih riječi na web stranici zamislite u obliku piramide. Na vrhu se nalaze primarne ključne riječi za koje želite optimizirati vašu web stranicu. One su najkraće, najpopularnije i najkonkurentnije ključne riječi. Odaberite nekoliko primarnih ključnih riječi za koje dugoročno želite ostvariti bolju poziciju na tražilicama.

U sredini piramide se nalaze sekundarne ključne riječi. Tu su pojmovi koji su duži i specifičniji u odnosu na primarne ključne riječi te su manje konkurentni. Odaberite sekundarne ključne riječi relevantne za vašu web stranicu i ponudu te ih uključite u sadržaj web stranice.

Temelj piramide čine riječi dugog repa (long tail keywords), specifične fraze usko vezane uz vaše poslovanje i ponudu. Koristite ih za optimizaciju određenih dijelova web stranice poput opisa nekretnina ili stranca usluga. Uz pomoć ovih pojmova privući ćete korisnike koji pretražuju upravo vašu specifičnu ponudu.

Istraživanje ključnih riječi najbolje je provesti prije kreiranja bilo kojeg sadržaja za web strancu. To znači da o ključnim riječima i SEO strategiji treba voditi računa već u fazi izrade web stranice. Dimedia nekretnine izrađuje web stranice specijalizirane za agencije za nekretnine u skladu sa svim pravilima optimizacije i kreiranja sadržaja. Kontaktirajte nas i bit ćete sigurni da je web stranica vaše agencije za nekretnine pravilno optimizirana.