Nekretnine

Provođenje dubinske analize u skladu sa Zakonom

Dubinska analiza

Ulaganje u nekretnine često privlači sumnjive novčane transakcije. Nekretnine predstavljaju kapitalno ulaganje te je kroz investicije u ovom sektoru moguće staviti u promet veće količine nezakonito stečenog novca. Upravo zbog rizičnosti poslovanja u ovom sektoru agencije za nekretnine obvezne su provoditi dubinsku analizu kao dio zakonskih mjera u cilju sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma na snazi je u Europskim zemljama uključujući Srbiju, Bosnu i Hercegovinu te Hrvatsku. Temelji ove zakonske regulative postavljeni su kriminalizacijom sredstava stečenih kaznenim djelima te konvencijama protiv korupcije, međunarodnog organiziranog kriminaliteta i sprečavanju financiranja terorizma. Europska unija dosad je donijela tri direktive vezane uz područje sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Pojam „pranje novca“ podrazumijeva radnje kojima je cilj što veću količinu ilegalno stečenog novca staviti u legalan novčani promet. Ilegalan, odnosno „prljav“ novac ne može se koristiti u legalnom novčanom prometu stoga je bezvrijedan. Ulaganjem u nekretnine „peračima novca“ nije cilj postići što bolju cijenu ili što veći profit. Njihov je cilj ubaciti što veću količinu „prljavog“ novca u legalan novčani promet. U tom kontekstu, posrednici nekretninama moraju obratiti posebnu pažnju na transakcije koje im se čine nelogičnima ili ekonomski neisplativima.

Posrednici u prometu nekretninama izloženi su riziku pranja novca, a potencijalno sumnjive transakcije mogu biti kupoprodaja nekretnina za gotovinu, cijene koje odstupaju od tržišne vrijednosti, kupnja ili prodaja na ime fiktivne osobe, prodaja kompleksa izgrađenih novcem sumnjivog podrijetla te iznajmljivanje nekretnina da bi se prikrilo nelegalno podrijetlo novca.

Profesija agenata za posredovanje nekretninama izložena je potencijalnom riziku sudjelovanja u ilegalnim aktivnostima koje ne samo da štete ugledu već mogu imati i značajne pravne posljedice. Kako bi spriječili nelegalne transakcije, posrednici u prometu nekretninama dužni su provoditi mjere za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, izvršavati procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, provoditi mjere dubinske analize te u propisanim slučajevima obavještavati nadležne organe.

 

Kako provoditi procjenu rizika i dubinsku analizu?

Provođenje dubinske analize

Budući da je ulaganje u nekretnine jedan od najčešćih oblika pranja novaca, agencije za posredovanje nekretninama zakonski su obvezne provoditi propisane mjere i postupati prema uputama zakonodavca.

Procjena ili analiza rizika i dubinska analiza provode se prema obrascima prilagođenim agencijama za nekretnine te usklađenim sa zakonskim propisima zemlje u kojima agencija posluje. Obrazac procjene rizika sadrži pitanja koja se odnose na osnovne vrste rizika: rizik stranke, geografski rizik, rizik transakcije i rizik usluge. Na osnovu provedene analize rizika posrednik nekretninama stranku svrstava u kategoriju niskog, srednjeg ili visokog rizika.

Posrednici na tržištu nekretnina, odnosno obveznici provođenja mjera zakona za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma dužni su u sklopu provođenja mjera dubinske analize utvrditi i provjeriti identitet stranke, utvrditi i provjeriti identitet stvarnog vlasnika stranke (ako se radi o pravnoj osobi), prikupiti podatke o namjeni i prirodi poslovnog odnosa ili transakcije te stalno pratiti poslovni odnos.

Dubinsku analizu klijenata agencije, odnosno posrednici u poslovanju nekretninama, dužni su provesti prije same realizacije transakcije.

U sklopu programa za agencije za nekretnine, Dimedia nekretnine razvili smo Dubinsku analizu, funkcionalnost programa namijenjenu provođenju dubinske analize prema zakonskim smjernicama.

Novost je da je Dubinska analiza odsad prilagođena tržištima, odnosno zakonskim okvirima Srbije te Bosne i Hercegovine. Dubinska analiza u programu Dimedia nekretnine napravljena je prema službenim odredbama i u skladu sa zakonom svake države te su u njoj već postavljena standardna pitanja.

Dubinsku analizu jednostavno možete izraditi u programu Dimedia nekretnine. Osim standardnih pitanja koja obrazac već sadrži možete sami određivati pitanja za procjenu rizika. Za svakog klijenta možete izraditi više dubinskih analiza ovisno o vašim potrebama.

Sve izrađene dubinske analize ostaju pohranjene u programu Dimedia nekretnine te im možete pristupiti i ispisati ih kad god vam je to potrebno.

Program vam omogućuje izradu dubinske analize za sve klijete upisane u program, a prilikom kreiranja dubinske analize traženi podaci o klijentu automatski se popunjavanju podacima koji su evidentirani u program.

 

Postupak izrade dubinske analize u programu Dimedia nekretnine

U rubrici „Kontakti“ odaberite klijenta za kojeg želite izraditi dubinsku analizu, zatim u detaljnom prikazu kontakta odaberite karticu „Dubinska analiza“ te opciju „Nova analiza“. Odgovorite na sva pitanja u upitniku te kliknite na gumb „Spremi“.

Sve kreirane dubinske analize bit će vam dostupne u kartici „Dubinska analiza“ u detaljnom prikazu kontakta.

Kreirane dubinske analize mogu se isprintati odabirom opcije „Print dubinske analize“ iz padajućeg izbornika radnji. Osim ispisa, dubinske analize možete slati agentima ili obrisati ako je to potrebno.

Korištenje programa Dimedia nekretnine olakšava vam poštivanje zakonskih odredbi te vam omogućuje da poslujete sigurno i u skladu sa Zakonom.

Želite li isprobati jednostavnije poslovanje na tržištu nekretnina prijavite se i besplatno isprobajte demo verziju programa za agencije za nekretnine, Dimedia nekretnine.