Nekretnine

Definirajte uspješnu marketinšku strategiju agencije za nekretnine

Marketinška strategija agencije za nekretnine

Marketinška strategija podrazumijeva dugoročno planiranje i provođenje marketinških aktivnosti s ciljem ostvarivanja poslovnih ciljeva.

Definiranje marketinške strategije polazišna je točka svakog uspješnog poslovanja, stoga bi i vaša agencija za nekretnine trebala imati kvalitetnu marketinšku strategiju. Ako ju još niste definirali, krajnje je vrijeme da to učinite. Čak i ako već imate postavljenu marketinšku strategiju, važno je da ju redovito revidirate i prilagođavate kontinuiranim promjenama.

 

Što je strategija?

Općenito, strategija se odnosi na kvalitetno osmišljen plan ostvarivanja željenih rezultata. Marketinška strategija odnosi se na niz planiranih aktivnosti s ciljem ostvarivanja marketinških i poslovnih ciljeva.

Dobro definirana strategija mora odgovoriti na pitanja što treba postići, gdje odnosno na kojem tržištu te kako odnosno korištenjem kojih resursa i taktika. Pri definiranju strategije vodite se vizijom i misijom vaše agencije te razmislite o vašim kratkoročnim i dugoročnim ciljevima.

 

Kako definirati marketinšku strategiju?

Analiza

Sve poslovne odluke moraju se temeljiti na analizi i istraživanju pa tako i odluke o marketinškoj strategiji. Da biste ispravno definirali vašu marketinšku strategiju provedite analizu vaše agencije, tržišta i konkurencije.

SWOT je jednostavna analiza koja će vam pomoći da otkrijete vaše snage, slabosti, prilike i prijetnje. Sagledajte situaciju realno i objektivno te popišite vaše unutarnje slabosti i snage te vanjske prilike i prijetnje. Nakon provedene SWOT analize imat ćete uvid u vaše jake strane i prilike koje morate iskoristiti, slabosti na kojima morate poraditi i prijetnje koje trebate izbjeći.

Usporedite vaše poslovanje s vašim najvećim konkurentima. Benchmarking se temelji na ideji usporedbe vlastitog poslovanja s poslovnim aktivnostima konkurencije te otkrivanja komparativnih prednosti agencije. Kontinuirano pratite što i kako rade vaši konkurenti, otkrijte u čemu ste bolji i na čemu još morate poraditi.

Analiza tržišta pomaže vam otkriti čimbenike okruženja koji utječu na poslovanje vaše agencije za nekretnine. Na kupovinu nekretnina uvelike utječu demografski, društveno-kulturni, političko-zakonski, ekonomski i tehnološki čimbenici. Stoga je za formiranje uspješne strategije presudno povesti takozvanu PEST analizu koja se odnosi upravo na ovih pet čimbenika. Posebno obratite pažnju na demografsko stanje vašeg tržišta, društvene i ekonomske prilike te zakonske okvire koji reguliraju tržište nekretnina.

Nipošto nemojte zaboraviti na analizu vaših kupaca. Tko su, na koji način pristupaju procesu kupovine nekretnina, što utječe na njihovo ponašanje i odluke, kakva je njihova platežna moć, što očekuju od nekretnina koje kupuju i drugo. Što detaljnije analizirate vaše potencijalne kupce, pravilnije ćete odrediti strategiju.

 

Strategijsko i marketinško planiranje

Marketinško planiranje je kreativan proces definiranja aktivnosti u svrhu promocije vaše agencije za nekretnine. Proces planiranja uključuje određivanje ciljeva, taktika te vremenskih okvira provedbe.

Strategijsko planiranje je proces usuglašavanja resursa vaše agencije i tržišnih mogućnosti sa zacrtanim ciljevima. Rezultat strateškog i marketinškog planiranja je definiranje marketinške strategije koja će vam poslužiti kao temelj za izradu marketinškog plana.

Marketinški plan je pisani dokument kojeg bi svakako trebali sastaviti, a sastoji se od skupa aktivnosti koje treba provesti te predstavlja razradu marketinške strategije.

Marketing plan služi vama i/ili vašem marketinškom timu kao temelj za provedbu i evaluaciju marketinških aktivnosti i ciljeva. Važni elementi koje bi svaki marketinški plan trebao sadržavati su analiza trenutne situacije vaše agencije i trenutnog stanja tržišta, misiju, viziju i ciljeve, odabir marketinških strategija i taktika te vremenski okvir.
Pri izradi marketinške strategije svakako kreirajte marketing plan na temelju kojeg ćete kasnije lako provoditi aktivnosti te analizu ostvarenih rezultata.

 

Izbor marketinške strategije

Odabir marketinške strategije

Pravilno odabrana i provedena strategija marketinga omogućuje vašoj agenciji za nekretnine da uspješno posluje, poveća svoj tržišni udio, razvije svoje konkurentske prednosti te realno sagleda svoje snage i slabosti.

Ako ste pravilo odradili proces istraživanja i realno sagledali vaše prednosti i mane odabir prave strategije bit će vam puno jednostavniji. Postoji velik broj općenitih i specifičnih strategija koje vam stoje na raspolaganju. Među njima su strategije diferencijacije, strategije građenja odnosa s klijentima, strategije rasta, strategije širenja na nova tržišta i druge.

 

Strategija diferencijacije

Nakon što ste analizirali aktivnosti konkurencije vrijeme je da budete bolji, pružite vašoj usluzi dodatnu vrijednost po kojoj ćete postati prepoznatljivi. Koristite takozvanu strategiju diferencijacije. Podignite kvalitetu vaše usluge na razinu iznad konkurenata, ulažite u kreiranje imidža i reputacije te postanite prepoznatljivi na tržištu.

Strategija diferencijacije podrazumijeva kreiranje jedinstvenih obilježja u jednom ili više segmenata koje kupci smatraju važnima. U fokusu ove strategije je stvaranje percepcije jedinstvenosti kod vaših klijenata.

Vašu agenciju za nekretnine možete diferencirati kvalitetom vaše usluge, stručnosti i ljubaznosti vašeg osoblja ili građenjem diferenciranog imidža kroz promotivne aktivnosti i jedinstven identitet brenda.

Edukacija i informiranje klijenata još je jedna od uspješnih taktika strategije diferencijacije. Vaša web stranica, društvene mreže i digitalno oglašavanje idealna su podraška ovoj taktici. Za pružanje informacija o vašoj agenciji, vašoj ponudi i uslugama koristite suvremenu, optimiziranu i responzivnu web stranicu. Takva web stranica omogućuje vam veću vidljivost na tražilicama i pruža korisnicima bolje iskustvo pri korištenju s bilo kojeg uređaja. Dimedia nekretnine je specijalizirana za izradu web stranica namijenjenih upravo agencijama za nekretnine.

Kao sredstvo edukacije korisnika na raspolaganju vam je čitav niz alata content marketinga. Prije svega, blog na web stranici vaše agencije za nekretnine možete pretvoriti u „edukacijski centar“ na kojem će vaši klijenti pronaći niz edukativnih i informativnih materijala.

YouTube je trenutno vrlo zanimljiv kanal na kojem možete objavljivati edukativne video materijale i video snimke nekretnina iz ponude.

 

Strategija građenja odnosa s klijentima

Kvalitetu usluge možete unaprijediti jedinstvenim pristupom svakom pojedinom klijentu. Razvijanje dobrih odnosa s kupcima u poslovanju nekretninama od izuzetne je važnosti da biste uspješno realizirali podaju. Usmjerite vaše napore prema građenu odnosa s kupcima.

Uspostavite direktne odnose s vašim klijentima da biste stekli njihovo povjerenje i lojalnost. Za njegovanje odnosa s klijetima važno je imati pouzdan, detaljan i pregledan CRM sustav. Dimedia nekretnine program za agencije za nekretnine nudi mogućnost evidencije i organiziranja kontakta, kreiranje profila klijenata te niz drugih mogućnosti za upravljanje odnosima.

Društvene mreže pružaju vam mogućnost približavanja i direktne komunikacije s vašim klijentima. Budite aktivni na društvenim mrežama na kojima su aktivni i vaši klijenti. Osim toga, društvene mreže efikasan su alat za građenje prisnih odnosa s korisnicima, promociju edukativnog sadržaja i građenje imidža vašeg brenda.

Redovito tjedno ili mjesečno slanje newslettera važno je za dugoročno uspješno provođenje strategije građenja odnosa s kupcima. Kreirajte newsletter liste prema interesima vaših klijenta te im šaljite relevantne novosti.

 

Strategije rasta i strategije širenja na nova tržišta

Ako je vaša agencija mala i nova na tržištu vaš cilj je širenje i rast, a ako poslujete već neko vrijeme vaš cilj sigurno nije stagnacija već širenje na nova tržišta.

Za širenje na nova tržišta i rast tržišnog udjela presudno je povećanje broja kupaca, a kako biste to postigli najvažniji alat je oglašavanje.

Objava oglasa za nekretnine na specijaliziranim portalima ključna je za dopiranje do kupaca i postizanje veće prodaje.

Dimedia nekretnine program omogućuje jednostavno oglašavanje na domaćim i svjetskim portalima kroz proces sinkronizacije. Korištenje Dimedia nekretnine programa za agencije za nekretnine omogućuje vam da budete prisutni na domaćem, regionalnom i svjetskom tržištu nekretnina. Iskoristite ovu priliku i osvojite nova tržišta.

 

Kreiranje prepoznatljivog brenda

Strategijsko planiranje i marketinške aktivnosti trebali biste usmjeriti prema građenju prepoznatljivog brenda. Vaša agencija za nekretnine itekako može postati prepoznatljiv brend na tržištu. Budite dosljedni vašoj brend strategiji i vizualnom identitetu. Koristite sve dostupne suvremene marketinške alate, pratite ostvarenje ciljeva definiranih marketinškim planom te s vremena na vrijeme revidirajte vašu marketinšku strategiju.

 

Leave a Reply