NekretninePPC internet marketing

Kratak vodič kroz Google oglašavanje za agencije za nekretnine

Da bi potencijalni klijenti saznali za vašu agenciju te otkrili njenu ponudu nekretnina važno je da bude prisutna tamo gdje ju traže – na internetskim tražilicama. Google oglašavanje pravi je alat kojim možete postići da se vaša agencija pojavljuje na vrhu rezultata Google pretrage. Sigurno ste već razmišljali o primjeni ovog alata i njegovim prednostima, no ne znate odakle početi ni što očekivati?

Kako bi Google Ads kampanje bile uspješne prije svega je važno razumjeti ovu oglašivačku platformu te jasno postaviti ciljeve. Za početak važno je da upoznate temeljne pojmove te načela prema kojima Google oglašavanje funkcionira.

Google oglašavanje spada u kategoriju oglašavanja na tražilicama odnosno Search Engine Marketing poznatu i po skraćenom nazivu SEM. Oglašavanje na tražilicama temelji se na izboru pravih ključnih riječi.

Način naplate Google oglasa poznat je po nazivu PPC odnosno Pay Per Click, što znači da se plaćaju po kliku. Tada govorimo o CPC (Cost Per Click) načinu naplate odnosno cijeni jednog klika na oglas. Također, postoje tipovi oglasa koji se naplaćuju prema broju impresija, odnosno prikaza oglasa te tada govorimo o CPM (Cost Per Mile) načinu naplate odnosno cijeni za 1.000 prikaza. Cijene se formiraju po principu licitacije za određenu ključnu riječi.

 

Ključne riječi kao temelj

Za razliku od drugih tipova oglašavanja u kojima publiku uglavnom targatirate prema određenim demografskim obilježjima ili interesima, kod Google oglašavanja publiku targetirate prema namjeri koju iskazuju upisivanjem određenih ključnih riječi u tražilicu.

Prilikom potrage za nekretninama korisnici svoju namjeru izražavaju upisujući u tražilice pojmove poput „stanovi za prodaju u Zagrebu“ čime izražavaju svoju namjeru kupnje stana u Zagrebu. Pojmovi poput „vikendice na moru“ ili „kuće za odmor Dalmacija“ govore pak o namjeri korisnika da pronađe kuću za odmor na obali.

Ključ uspjeha oglašivačkih kampanja je otkriti ključne riječi koje korisnici upisuju u tražilicu kako bi pronašli upravo one nekretnine koje nudite. Sastavite popis pojmova vezanih uz nekretnine ili tipove nekretnina koje želite oglašavati. Što biste vi upisali u tražilicu da želite kupiti ili unajmiti nekretninu na geografskom području na kojem se proteže vaša ponuda? Razmislite o svim mogućim varijacijama, uključite jedninu i množinu.

Nakon što ste sastavili popis mogućih ključnih riječi kopirajte ga u Google Ads alat za planiranje ključnih riječi kako biste dobili precizan odgovor na pitanje – koje ključne riječi koristiti u oglasima.

Google Ads Keyword plan pruža vam detaljan pregled predviđanja troškova, broja klikova, impresija te stope konverzije za pojedinu ključnu riječ.

 

Google Ads - predviđanja

 

Također, isti alat vam pruža pregled povijesnih mjernih podataka za svaku ključnu riječ koja uključuje prosječan broj mjesečnih pretraga za pojedinu ključnu riječ, konkurentnost odnosno „popularnost“ određene ključne riječi među drugim oglašavačima, najvišu i najnižu cijenu klika te druge informacije koje će vam pomoći pri donošenju odluke o tome koje ključne riječi koristiti u oglasima.

 

Google Ads - povijesni podaci

 

Volumen pretrage

Kako biste odredili za koje ključne riječi želite da se vaši oglasi prikazuju istražite njihov volumen pretrage. On je prikazan u rezultatima analize u Google Keyword planu kao prosječan broj mjesečnih pretraga. Prijeđete li mišem preko grafa uz svaki broj otvara vam se detaljniji grafički prikaz volumena pretrage svake ključne riječi po mjesecima u protekloj godini.

Još jedan zanimljiv podatak koji se može iščitati iz rezultata analize je udio pretrage putem mobilnih uređaja u odnosu na ukupan broj pretraga po mjesecima. Često se više od polovine svih pretraga odvija s mobilnih uređaja.

 

Određivanje budžeta

Postavljanjem željenih ključnih riječi u Google Ads Keyword plan dobivate i informaciju o mogućoj cijeni klika za svaku ključnu riječ.

U dijelu plana koji se odnosi na prognoze možete vidjeti koliko konverzija možete ostvariti s određenim dnevnim budžetom uz maksimalnu cijenu klika. Tablica također sadrži prikaz predviđenih troškova, broja klikova, impresija, prosječnu cijenu klika te predviđenu stopu konverzije.

Ovaj plan pomoći će vam da donesete odluku o budžetu za oglašavanje koji je prihvatljiv za vašu agenciju. Ukupan budžet ovisi i o ključnim riječima za koje se želite oglašavati. Ključne riječi na koje se oglašava veći broj vaših konkurenta u pravilu su skuplje te ćete morati biti spremi platiti više za jedan klik kako nabiste ispali iz licitacije.

Pri postavljaju Google Ads kampanje određujete dnevni budžet za svaku kampanju na temelju vaših ciljeva i iznosa kojeg ste spremni potrošiti na oglašavanje. Google Ads će vam prikazati predloženi budžet za kampanje kojim možete ostvariti više klikova i impresija. Preporučljivo je redovito provjeravati kampanju i potrošnju kako biste bili uvjereni da ostvaruje zadane ciljeve.

 

Određivanje ciljeva i tipova oglasa

Prije postavljanja Google oglasa i kreiranja kampanja odredite ciljeve koje oglašavanjem želite postići. Želite li da vaša agencija za nekretnine postane prepoznatljiv brend ili žete potaknuti prodaju određenih tipova nekretnina? Želite li povećati broj upita, telefonski poziva ili posjeta web stranice?

O ciljevima koje odaberete ovisi načni na koji ćete kreirati oglase i postaviti kampanje. Za povećanje prepoznatljivosti brenda kreirajte oglase koji će se pojavljivati u rezultatima tražilica te se urezati u sjećanje korisnika. Želite li da korisnici kojima se obraćate poduzmu određenu akciju nakon što vide vaš oglas, na primjer posjete vašu web stranicu, ispune kontakt formu ili vam upute telefonski poziv dajte im to do znanja kroz jasan poziv na akciju.

Ovisno o ciljevima koje ste odredili, ključnim riječima te naravno vašem budžetu odredite tip oglasa.

Search Network oglasi pojavljuju se u rezultatima pretrage na tražilicama. Display oglasi prikazuju se na širokoj mreži web stranica koje koriste Google AdSense. Vaš će oglas biti prikazan na onim stranicama koje Google smatra relevantnim za ključne riječi koje ste odabrali. Moguće je koristiti kombinaciju ova dva tipa Google oglašavanja.

Također, Google oglase možete koristiti i za remarkteing kampanje. Što znači da će se vaši oglasi prikazivati onim korisnicima koji su već pokazali interes za vašu agenciju ili posjetili vašu web stranicu.

 

Tekst oglasa

Nakon što ste odredili ciljeve, budžet, tip oglasa te ključne riječi koje želite koristiti vrijeme je da kreirate oglase. No, prije toga važno je razumjeti osnovne pojmove.

Prije pisanja teksta za oglase trebate odrediti ključne riječi za koje želite da se vaši oglasi prikazuju te ključne riječi za koje ne želite da se vaši oglasi prikazuju ili takozvane „negativne ključne riječi“. Osim toga trebate odrediti širinu preklapanja, odnosno hoće li se vaš oglas prikazivati točno za ključne riječi koje ste definirali ili za slične fraze i pojmove.

Exact Match znači da će se vaš oglas prikazivati smo kada je točno određen pojam upisan u tražilicu, npr: „prodaja stanova Zagreb“.

Broad Match znači da je vaš oglas postavljen da se prikazuje za određenu ključnu riječ kao i za povezane varijacije tog pojama. Dodavanjem simbola + možete odrediti da se vaš oglas prikazuje samo kada pretraga sadržava jedan ili više pojmova. Primjer „+prodaja +Zagreb“ znači da će oglas biti prikazan samo u pretrazi koja se odnosi na prodaju u Zagrebu.

Phrase Match govori da će se vaš oglas prikazivati kada pretraga uključuje točnu frazu koju ste odredili. To, na primjer, znači da ako je vaša ključna fraza „prodaja stanova“ vaš će se oglas prikazivati kad netko upiše pojmove poput „prodaja stanova Zagreb“, „prodaja stanova u Splitu“, „povoljna prodaja stanova“ i slično.

Negativne ključne riječi dodajete kada ne želite da se vaš oglas prikazuje kod pretrage po određenim ključnim riječima. Obično se radi o ključnim riječima koje su za vas irelevantne. Postavljanjem negativnih ključnih riječi štedite vaš budžet tako što na oglase ne klikaju korisnici koji ne bi ostvarili konverziju.

Nakon postavljanja ključnih riječi krenite na pisanje oglasa. Oglas mora sadržavati ključne riječi koje ste odlučili koristiti kako bi odgovarao upitima iz pretrage. U tekstu oglasa možete iskoristi namjeru korisnika koji pretražuje te ga uvjeriti da nudite upravo ono što traži.

Kod pisanja teksta oglasa postoje ograničenja znakova, a oglas je koncipiran tako da sadrži tri kratka naslova s po 30 znakova s razmacima, dva opisa s po 90 znakova s razmacima te završni link na koji želite dovesti korisnika tim oglasom.

Sa strane se nalazi simulirani oglas kako biste mogli vidjeti kako će izgledati kada bude prikazan korisnicima u rezultatima pretrage.

 

Google oglas

 

Oglase kreirate u grupama oglasa te za svaki možete kreirati više varijacija, poželjno je dodati barem tri. Google testira oglase i na kraju prikazuje one koji su se pokazali najuspješnijima.

 

Landing page

Landing page, odnosno završni link na koji želite dovesti korisnike vašim oglasom mora biti u skladu s ključnim riječima, tekstom oglasa i optimiziran za ostvarivanje konverzija.

Idealan landing page povezan je s oglasom, pretragom i namjerom korisnika, koristi konzistentnu terminologiju i ključne riječi te korisniku pruža samo jedan izbor – ostvarivanje konverzije.

Postavljanje naslovnice web stranice vaše agencije kao landing page oglasa nikada nije dobar izbor te smanjuje stopu konverzije. Stoga, u skladu s ciljem svakog oglasa i kampanje postavite odgovarajući landing page.

Ako oglašavate ključnu riječ „prodaja stanova Zagreb“ dovedite korisnika na staricu na kojoj se nalaze samo stanovi za prodaju u Zagrebu. Ako je vaš cilj ostvarivanje kontakta odnosno želite da vam korisnici pošalju upit dovedite ih direktno na kontakt obrazac. Što jasnije date do znanja korisniku što očekujete od njega to je vjerojatnije da će on to i učiniti odnosno ostvariti konverziju.

 

Fokusirajte se na kvalitetu

Google na prvo mjesto stavlja zadovoljstvo korisnika što znači da analizira svaki oglas koji postavite te ocjenjuje njegovu kvalitetu na osnovu niza parametara.

Quality Score je ocjena kvalitete samog oglasa, ali i ključnih riječi te landing stranice. Oglasi koji ostvare viši Quality Score ostvaruju i bolju poziciju te postižu povoljniju cijenu. Quality Score izražava se brojem od 1 do 10, a odnosi se na očekivani CTR, relevantnost oglasa te korisničko iskustvo koje pruža landing page.

Što je vaš oglas relevantniji za korisnike te bolje odgovara na njihovu pretragu to će ostvariti viši Quality Score. Quality Score temelji se na ukupnom uspjehu oglasa tijekom licitacija.

Prilikom licitacije, odnosno u trenutku pretrage korisnika kada Google mora odlučiti koji će oglas prikazati odvijaju se komplicirane kalkulacije temeljene na kvaliteti i relevantnosti oglasa, očekivanom CTR-u, korisničkom iskustvu landing stranice, ali i brojnim drugim faktorima.

Google sistem licitacije temelji se na kompliciranim algoritmima te je mnoge stvari nemoguće predvidjeti. Međutim, jedno je sigurno, relevantne ključne riječi, kvalitetan oglas i landing stranica jedino su jamstvo da će vaš oglas biti uspješan.

 

Angažirajte Google Ads stručnjake

Ako vam se Google oglašavanje i dalje čini kompliciranim, najbolje je da taj dio posla prepustite stručnjacima. Dimedia svojim klijetima pruža usluge Google oglašavanja kao certificirani Google partner.

Stoga, ako se želite u potpunosti posvetiti vašem dijelu posla, s punim povjerenjem nam prepustite vođenje vaših Google kampanja. Kontaktirajte nas putem e-maila na dimedia@dimedia.hr ili telefonski na broj 01 631 00 40.