Evidencija klijenata i dubinska analiza

Evidencija klijenata i dubinska analiza

U skladu sa općim smjernicama za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, svaka agencija obvezna je voditi evidenciju o stupnju rizičnosti transakcija, te o stupnju rizičnosti klijenata.

U poslovni program Dimedia nekretnine integriran je modul Evidencija klijenata, koji se automatski popunjava podacima nakon realizacije nekretnine, a razlikuje se od Posredničkog dnevnika po polju Stupanj rizičnosti. Evidenciju klijenata moguće je ispisati ili pohraniti u Excel (xls.) format.

Dubinska analiza služi za vođenje evidencije o rizičnosti klijenata koji su upisani u program, a agencija je za njih realizirala posredovanje jedne ili više nekretnina.

Glavne funkcionalnosti Dubinske analize

  • samostalno određivanje (brisanje i dodavanje) indikatora za procjenu rizika u administracijskom sučelju programa
  • određivanje stupnja rizičnosti klijenata na osnovi Liste provjere za procjenu rizika
  • dodavanje novih Dubinskih analiza, kronološki pozicioniranih, na svakog klijenta
  • ispis i brisanje pojedine ili više Dubinskih analiza


Evidencija klijenata i Dubinska analiza nalaze se u oba programska rješenja programa Dimedia nekretnine - START i STANDARD.