Oglašavanje na portalima za nekretnine

Oglašavanje na portalima za nekretnine

Oglašavanjem ponude vaše agencije za nekretnine na specijaliziranim portalima doseći ćete velik broj potencijalnih klijenata i povećati vidljivost nekretnina u vašoj ponudi. Portali za nekretnine visoko su pozicionirani na tražilicama i dobro posjećeni, te će vaše nekretnine biti prikazane velikom broju korisnika koji su u potrazi za novom nekretninom.

Kako vam Dimedia može pomoći


Među mnogobrojnim funkcionalnostima poslovnog programa Dimedia nekretnine posebno se ističe mogućnost automatske sinkronizacije podataka sa specijaliziranim portalima za oglašavanje nekretnina.


Nema potrebe ručno upisivati svaku pojedinu nekretninu na svaki od portala koje je agencija izabrala za oglašavanje, jednim klikom sve željene nekretnine šalju se na sve ciljane portale. Na taj način ostvaruje se velika ušteda vremena, što agentima pruža priliku da se više posvete svojim klijentima i terenskom radu.


Ostvarujemo tehničku suradnju s velikim brojem etabliranih i vrlo posjećenih portala, kako bi korisnicima poslovnog programa Dimedia nekretnine omogućili veći izbor platformi za promociju ponude nekretnina.


Od ukupnog broja nekretnina koje se nalaze u programu, za svaku je moguće odabrati hoće li se i na koji od portala sinkronizirati. Također, za svaki portal je vidljivo koliko je u datom trenutku nekretnina označeno za sinkronizaciju, a koliki je ukupni broj predviđen za oglašavanje, što ovisi o vrsti oglašavanja koje agencija dogovara izravno s portalima.


Posebnu vrstu suradnju ostvarili smo sa tražilicom GoHome. To nije portal na koji se podaci automatski prebacuju sinkronizacijom iz poslovnog programa Dimedia nekretnine, nego prikuplja informacije s web stranica agencija za nekretnine i s ostalih portala. Web stranice koje radi Dimedia imaju strukturu koja pogoduje lakom prikupljanju tih informacija.


Broj portala s kojima surađujemo se kontinuirano povećava, osim hrvatskih cilj nam je omogućiti sinkronizaciju i na portale iz drugih država koji su interesantni našim klijentima.


Kontaktirajte nas i saznajte kako vam možemo pomoći u oglašavanju ponude vaše agencije na portalima za nekretnine!