Sigurnost

Sigurnost

Svaki korisnik unutar agencije ima jedinstveno korisničko ime i lozinku za pristup korištenju poslovnog programa Dimedia nekretnine. S dodijeljenim korisničkim imenom i lozinkom ima pristup radu u programu neovisno o vremenu i lokaciji, uz uvjet da radi na računalu spojenom na internet. U programu može raditi više korisnika istovremeno.

Sve informacije unesene u program pohranjuju se na specijalizirani internetski server, koji služi isključivo za smještaj podataka agencija korisnica poslovnog programa Dimedia nekretnine.

Server ima trostruku automatsku pohranu podataka (back up) te čuva tri zadnja dnevna back up-a, tjedni i mjesečni back up. To omogućava da se podaci, po potrebi, vrate među aktualne ukoliko ih se greškom izbriše.

Pristup podacima u poslovnom programu Dimedia nekretnine dodatno je osiguran zahvaljujući korištenju SSL certifikata.

Prednosti korištenja SSL certifikata:

  • povjerljivi podaci koje šaljete na internet prenose se putem privatnog kanala
  • vaši pristupni podaci se prije slanja na internet šifriraju i tako dodatno štite
  • povećana sigurnost prilikom pristupa programu i njegovog korištenja